بیانیه جبهه مردمی درباره اعتراضات کامیون داران

درخواست حذف این مطلب

جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی

در بیانیه جبهه مردمی آمده است: رانندگان کامیون می گویند با وجود افزایش قیمت ها، ت تصمیم گرفته هزینه های مربوط به خدمات آنها ثابت بماند، این شکاف درآمدی همان نقطه اصلی اعتراضات است.

به گزارش مشرق، جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی درباره اعتصاب کامیون داران بیانیه ای تحلیلی صادر و تاکید کرد: اعتراضات کامیون داران در هفته اخیر، گرچه دستمایه گزارش های مغرضانه رسانه های بیگانه شده، اما همزمان ضرورت رفع ریشه ای مشکلات اصناف مختلف از سوی ت را افزایش می دهد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]