در افغانستان؛ دو ی را تیرباران کرد

درخواست حذف این مطلب

مقامات امنیتی افغانستان روز شنبه 2 ژوئن تایید د که گروه دو عضو گروه را در ولایت کنر در شرق این کشور تیرباران د.               

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این رویداد روز گذشته در شهرستان «نورگل» ولایت کنر افغانستان پس از آن به وقوع پیوسته که درگیری میان اعضای گروۀ و افراد رخ داده است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]